Loading
Żywice epoksydowe

Witamy!

Od blisko 50 lat zdobywamy cenne doświadczenia z zakresu technologii produkcji żywic epoksydowych, jak również ich różnorodnych zastosowań u odbiorców. Produkcję żywic epoksydowych w naszych Zakładach uruchomiono w latach pięćdziesiątych wg technologii opracowanej przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Produkowane wówczas żywice epoksydowe miały główne zastosowanie w kraju do posadzek przemysłowych, wykładzin i spoin chemoodpornych, klejów epoksydowych oraz odlewów w elektrotechnice. Wraz z postępującym rozwojem gospodarki, postępem naukowo-technicznym, we współpracy naszych specjalistów z instytutami naukowo-badawczymi, znajdowano nowe zastosowania dla żywic epoksydowych w różnych gałęziach przemysłu, doskonalono jakość żywic, opracowywano i wdrażano nowe typy żywic, kompozycji epoksydowych oraz doskonalono technologię produkcji żywic.

Ważnym etapem w rozwoju technologii żywic epoksydowych w naszych Zakładach było wybudowanie i uruchomienie w 1978 roku nowej instalacji żywic epoksydowych o wysokiej zdolności produkcyjnej, zaprojektowanej z uwzględnieniem potrzeb produkcji wielkotonażowej i małotonażowej — wyspecjalizowanej, dla żywic podstawowych i kompozycji, stałych i ciekłych.
Modernizacja w połowie lat 90. technologii syntezy żywic podstawowych we współpracy naszych specjalistów z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu dała w rezultacie powtarzalny, wysoki poziom jakości żywic oraz rozszerzenie asortymentu, m.in. o stałe żywice epoksydowe do farb proszkowych oraz ciekłe żywice niskocząsteczkowe o bardzo niskiej zawartości chloru hydrolizującego i niskiej lepkości.
Dotychczasowe osiągnięcia myśli technicznej w tym zakresie zaowocowały sprzedażą technologii żywic epoksydowych za granicę, a także zostały nagrodzone na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "IENA 2000" w Norymberdze oraz na "EXPO 2000" w Hong Kongu.

Do chwili obecnej "Organika-Sarzyna" jest jedynym producentem żywic epoksydowych w kraju, działa jednak w warunkach silnej konkurencji z produktami zagranicznymi. Asortyment "Epidianów" liczy się również na rynku zagranicznym. Eksport obecnie stanowi około 50% produkcji i jest kierowany głównie do krajów Unii Europejskiej. Asortyment produkcji jest zróżnicowany i obejmuje głównie:

Oprócz podstawowych żywic epoksydowych, które w większości przeznaczone są jako półprodukty dla producentów farb, lakierów, kompozycji epoksydowych dla budownictwa i innych gałęzi przemysłu oraz odbiorców indywidualnych, produkujemy także wyroby epoksydowe o wyższym stopniu przetworzenia, jak kompozycje epoksydowe dla bardziej wyspecjalizowanych i bezpośrednich zastosowań.

Oferowane przez nas kompozycje epoksydowe oraz szeroki zestaw utwardzaczy dla różnorodnych zastosowań to rezultat wieloletnich doświadczeń i kontaktów z odbiorcami w zakresie zastosowań naszych żywic.

Najważniejsze grupy produkowanych przez nas kompozycji epoksydowych w zależności od przeznaczenia to:

Aktualizacja: 14.11.2012 (TE)