Loading

Środki ochrony roślin

Fungicydy

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka
Akcyjna, ul Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel.: (0-17) 24 07 111, fax.: (0-17) 24 07 112, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

SIARKOL 80 WG

Zawartość substancji aktywnej: siarka - 80%

Zezwolenie MRiRW nr R-13/2009 z dnia 09.02.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-107/2009d z dnia 30.06.2009 r.

   

Uwaga!

  1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
SIARKOL 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraka cukrowego i pastewnego przed mączniakiem prawdziwym.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1.ROŚLINY ROLNICZE
burak cukrowy, burak pastewny

- mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 4 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Środek stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

III OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY - NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
(okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — (0-58) 682 04 04
Kraków — (0-12) 411 99 99
Lublin — (0-81) 740 89 83
Łódź — (0-42) 657 99 00
Poznań — (0-61) 847 69 46
Rzeszów — (0-17) 866 44 25
Sosnowiec — (0-32) 266 11 45
Tarnów — (0-14) 631 51 77
Warszawa — (0-22) 619 66 54
Wrocław — (0-71) 343 30 08.

Okres ważności — 3 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności