Loading

Środki ochrony roślin

Fungicydy

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Sharda Polska Sp. z o.o.
Producent:
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

TARCZA ŁAN 250 EW

Zawartość substancji aktywnej:

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2007 z dnia 18.05.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-131/2009 z dnia 30.07.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-208/2009d z dnia 01.12.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-183 /2011d z dnia 15 .06.2011 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

  1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
  2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZBOŻA OZIME
A) PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
Zalecana dawka: 1,0–1,25 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby; od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

B) RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:

Jesienią - w fazie 4-8 liści rzepaku.
czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

Wiosną - w początkowej fazie wzrostu pędu głównego.
sucha zgnilizna kapustnych.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

UWAGI:
Środek stosować:

  1. wyłącznie w ściśle określonych terminach,
  2. przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
  3. w temperaturze powyżej 12°C.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, w suchych i chłodnych miejscach.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — (58) 682 04 04
Kraków — (12) 411 99 99
Lublin — (81) 740 89 83
Łódź — (42) 657 99 00
Poznań — (61) 847 69 46
Rzeszów — (17) 866 44 09
Sosnowiec — (32) 266 11 45
Tarnów — (14) 631 54 09
Warszawa — (22) 619 08 97
Wrocław — (71) 343 30 08

Okres ważności — 2 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności