Loading

Środki ochrony roślin

Herbicydy

Nazwa

Zakres stosowania

Agent 180  EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym.

Akord 180 OF

Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego rozcieńczonego olejem, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz buraku pastewnym.

Aloksypyr 250 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Chwastox AS 600 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie, owsie, życie.

Chwastox D 179 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Chwastox Extra 300 SL

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Chwastox MP 600 SL

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej a stosowany w mieszaninie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.

Chwastox Trio 540 SL

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Chwastox Turbo 340 SL

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych oraz kukurydzy.

Chwastox 750 SL

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Elegant 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

Glifocyd 360 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych i warzywnych, a także chwastów i zbędnej roślinności w leśnictwie oraz na terenach nie użytkowanych rolniczo.

Labrador 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania samosiewów zbóż oraz perzu właściwego (po ich wzejściu) w rzepaku ozimym i rzepaku jarym.

Nikosh 040 SC

Środek chwastobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Pyramin Turbo 520 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Sarbeet Duo 160 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym, buraku pastewnym.

Saroksypyr 250 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Supero 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

Taurus 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego i niektórych rocznych chwastów jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności