Loading

Środki ochrony roślin

Zaprawy nasienne

Nazwa

Zakres stosowania

Sarfun T 65 DS

Środek grzybobójczy w formie proszku do zaprawiania na sucho lub w formie zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych oraz nasion rzepaku jarego przed chorobami grzybowymi.

Sarfun T 450 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych o działaniu układowym i kontaktowym przeznaczonym do zaprawiania
ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych oraz nasion rzepaku jarego.

Sarox 75 WS
NOWOŚĆ

Zaprawa proszkowa w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym i kontaktowym służącym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż.

Sarox T 500 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych o działaniu systemicznym i kontaktowym, do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy oraz nasion grochu siewnego.

Tarcza 060 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych.

Zaprawa Domnic 060 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych.

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności